GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bedrama Kalesi

Gözetleme kulesi olarak inşa edilen kale, Harşit Vadisi’ne ve deniz kıyısına hâkim bir tepe üzerinde kuruludur. İl kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen kalenin Ortaçağ yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Dikdörtgen planlı kalenin giriş kısmında bir tünel yapısı bulunmaktadır. Kale, kuzey-güney doğrultuludur. Kaleye güneydoğu yönünden ulaşılmaktadır. Sur duvarlarından bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun