GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çarşı Cami

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen cami, dikdörtgen planlıdır. Yazılı kaynaklara göre, 1879-1890 yıllarında inşa edilen cami, 1947 yılında Molla Hasanoğulları’ndan Ahmet Nemli ve Mürüvvet Nemli tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Caminin inşasında yonu taşı ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kuzeydoğusunda yer alan minaresi tek şerefelidir. Çatısı kırma çatıdır ve geniş saçak arası ahşap kaplıdır. Alt sıra pencereleri dikdörtgen formlu, üst sıra pencereleri ise sivri kemerlidir. Harime giriş minarenin hemen yanında yer alan dikdörtgen formlu kapı ile sağlanmaktadır. Kadınlar mahfili, ortada iki geniş sütun tarafından taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline girişin sağında yer alan merdivenlerle ulaşılmaktadır. Yenilenen mahfil korkulukları sadedir. Taş mihrabının iki yanında sütunçeler bulunmaktadır ve mihrabı boyanmıştır. Minberi ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun