GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çarşı Mahallesi Konutu

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı kırmadır. Zemin kat hariç beden duvarları sıvalıdır. Cephe boyanmıştır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Zemin katı kaba yonu taş ile yığma sistemde yapılmıştır. Üst katlar zemin kattan sonra saçak yapacak şekilde genişleyerek yapıya oturmuş ve bağdadi sistemde yapılmıştır. Pencere ve kapı boşlukları ahşap malzeme ile çevrelenmiştir. Silmeler ve boşluk çerçeveleri beyaza boyanmıştır. Yapının zemin katına giriş merdivenli bir yoldan verilmektedir. Zemin kat girişinde çift kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Pencereler çift kanatlı, ahşap malzemelidir. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun