GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Acısu Kaya Kilisesi

Yapı ana kaya üzerine oyularak oluşturulmuş bir komplekstir. Kuzey güney doğrultusunda yerleştirilmiş tek nefli üç şapelden oluşturulmuştur. Komplekste zemin kotunun altında mekânlar yer almaktadır fakat günümüzde bu mekânların büyük bölümü toprak ile dolmuştur. Yapının ana birimini oluşturan birinci katına kuzey yönünden girilmektedir.
Kuzey güney doğrultusunda sıralanan mekânlar bir hole bağlanmaktadır. Girişin batısında mezar alanı bulunmaktadır. Holün doğu kenarında iki şapel, güneyinde bir şapel bulunmaktadır. Holün güneyinde bulunan şapel, boyut olarak diğer ikisine oranla daha büyüktür. Tek nefli olan şapellerin apsisleri yarım daire planlıdır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun