GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmetli Köyü Camii

Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak ince yonu taş kullanılmıştır. Köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde kesme taş kullanılmıştır. Yazılı kaynaklara göre kitabesinde, Hicri 1330 (Miladi 1914) yılında inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Minare sonradan inşa edilmiştir. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri üst örtüsü, önde iki adet taşıyıcı ahşap dikme ile taşınmaktadır ve son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatının kaplama malzemesi alaturka kiremittir.

Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Girişin hemen sağında kadınlar mahfiline çıkan iki kollu ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmıştır ve harim kısmına düşen altı ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun