GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Barbaros İlkokulu

Kağir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Yapı kesme taş malzeme ile yığma sisteminde inşa edilmiştir. Kat ve köşe silmeleri taştandır. Yapını kuzey cephesinde yer alan girişinde pvc malzemeli kapı bulunmaktadır. Pencereleri çift kanatlı penceredir. Yapı doğu batı doğrultuda dikdörtgen planlıdır. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun