GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Binbaşı Nihat Bey Çeşmesi

Kesme taş malzeme ile inşa edilen çeşme, dikdörtgen planlıdır. Dört cepheli çeşmenin kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinde Hicri 1331 (Miladi 1912/1913) tarihi okunmaktadır. Kuzey cephesinde aynalık kısımlarında iki adet musluk ve su teknesi bulunmaktadır. İki cephesi sonradan kapatılmıştır. Çeşmenin üst kısmı saçak şeklinde son bulmaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun