GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Büyükada Köyü Camii

Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kaba yonu taş kullanılmıştır. Pencere ve kapı çevrelerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Yapı, bilgilendirme tabelasına göre, 1600 yılında inşa edilmiştir. Yapının minaresi bulunmamaktadır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri üst örtüsü, dört adet ahşap dikme ile taşınmaktadır. Son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatının kaplama malzemesi sacdır.

Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki iki kanatlı kapı yenidir. Girişin hemen solunda kadınlar mahfiline çıkan iki kollu ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmış olup harim kısmına düşen dört ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında sarıya boyanmış mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun