GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniköy Mahallesi Konutları 2-3-8-10-11

Yeniköy Mahallesi Konutu 2 

Kâgir  yapım  sistemi  ile  inşa  edilen  yapı,  zemin  kat  ve  iki  normal  kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı kırmadır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Beden duvarları sıvalıdır. Cephe boyanmıştır. Kat silmeleri ahşaptır. Pencere ve kapı boşlukları ahşap malzeme ile çevrelenmiştir. Yapının zemin katı yola sınır olan cephededir. Zemin katta yan yana iki ticari birim yer almaktadır. Kapı ve pencere malzemesi ahşaptır ve maviye boyanmıştır. Birinci kat giriş kapısı tek kanatlı olup malzemesi demirdir ve maviye boyanmıştır. Birinci kat giriş kapısına yoldan çıkan bir merdivenle ulaşılmaktadır. Pencereler çift kanatlı, beyaz renkte ahşap malzemelidir. Birinci kat girişinin üstünde, taşıyıcısı ahşap üst örtüsü sac malzeme ile kaplanmış bir saçak bulunmaktadır.

Yeniköy Mahallesi Konutu 3

Yapının çatısı kırmadır. Zemin kat hariç beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Zemin katı kaba yonu taş ile yığma sistemde yapılmıştır. Üst katlar zemin kattan sonra saçak yapacak şekilde genişleyerek yapıya oturmuş ve bağdadi sistemde yapılmıştır. Pencere ve kapı boşlukları ahşap malzeme ile çevrelenmiştir. Yapının zemin katına giriş yol cephesinden verilmektedir. Zemin kat girişinde çift kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Zemin kat girişinin yanında iki tane kepenkle kapatılmış kapı boşluğu daha mevcuttur. Pencereler çift kanatlı, ahşap malzemelidir.

Yeniköy Mahallesi Konutu 8

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapının çatısı kırmadır. Beden duvarları sıvalıdır. Cephe boyanmıştır. Yapı zemin katta kaba yonu taş ile yığma sistemde yapılmıştır. Pencere ve kapı boşlukları kesme taş ile çevrelenmiştir. Yapının giriş kapısının çevresi kesme taş ile kemer oluşturmuştur. Kemer taş oyma sanatıyla işlenmiştir. Yapının zemin katına giriş yol cephesinden verilmektedir. Zemin kat girişinde çift kanatlı demir kapı bulunmaktadır. Üst katlarda gömme balkon ve ikişer pencere tekrar etmektedir. Pencereler çift kanatlı ve pvc malzemelidir. Zemin katta pencereler demir korkulukludur.

Yeniköy Mahallesi Konutu 10

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı kırma çatıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapı taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının sağ cephesinde yer alan girişinde çift kanatlı demir kapı bulunmaktadır. Pencereleri çift kanatlıdır.

Yeniköy Mahallesi Konutu 11

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı kırma çatıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapı taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. Yapının yola bakan ön cephesinde yer alan girişinde tek kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Pencereleri çift kanatlıdır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun