GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Cami Köyü Eski Cami

Kâgir yapım sisteminde moloz taş ve kesme taş malzeme ile inşa edilen yapı dikdörtgen planlıdır. Cami, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Caminin güney cephesinde iki kat pencere dizisi yer almaktadır. Birinci kat pencereler kare şeklinde inşa edilmiştir. İkinci kat pencereleri ise sivri kemerlidir. Kuzeybatı cephesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Kırma çatısı sac malzeme ile kapatılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin giriş kapısı kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş, taş söveli, yuvarlak kemerli, çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kapı sövesinin köşelerinde ay ve yıldız motifleri yer almaktadır.
Caminin harim bölümü dikdörtgen bir plana sahiptir. Kadınlar mahfili ahşap sütunlarla taşınmaktadır. Caminin tavan kısmı, taban kısmı ve kadınlar mahfili bölümü ahşaptan inşa edilmiştir. Mihrap üzerinde sade taş işçiliği görülmektedir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun