GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ezedin Köprüsü

Kâgir olarak inşa edilen köprü iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş, kesme taş ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Kemer kısmında kaba yonu taş, korkuluklarda kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü doğu batı yönünde inşa edilmiştir. Köprü ayakları, her iki yanda da dere yatağına oturtulmuştur. Köprünün uzunluğu yaklaşık 25,00 metre, genişliği ise 3,80 metredir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun