GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Selim Ağa Çeşmesi

Kare planlı ve iki cepheli çeşme, kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Her iki cephede de sivri kemerli nişleri bulunmaktadır. Lülesi olmayan üçüncü cephesi de aynı formda inşa edilmiştir. Çeşme, kitabesine göre 1842 yılında, Kethüdzâde Emin Ağa tarafından yaptırılmış ve 10 Haziran’da kullanıma açılmıştır. Kemer bitimleri silindirik formlu ayaklara oturtulmuştur. Sütun formlu silindirik ayakların silmeli kaideleri bulunmaktadır. Kitabesi, nişin ortasında yer almaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun