GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kızılot Mahallesi Camii

Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, Hicri 1327 (Miladi 1909/1910) yılında inşa edilmiştir. Ancak bunu doğrulayan bir kitabesi bulunmamaktadır. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Minare kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri üst örtüsü, dört adet taşıyıcı ahşap dikme ile taşınmaktadır. Son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatının kaplama malzemesi alaturka kiremittir.

Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Girişin hemen solunda kadınlar mahfiline çıkan iki kollu ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmış olup harim kısmına düşen altı adet ahşap sütun ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun