GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Siyamoğlu Çeşmesi

Dikdörtgen planlı ve tek cepheli çeşmenin inşasında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çeşme, yazılı kaynaklara göre, 1848 yılında, Mehmet Efendi ve Hacı İbrahim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Çeşme nişi sivri kemerlidir. Kemer bitimleri iki kenarda, yarım sütunçeler üzerine oturtulmuştur. Birleşim yeri silmelidir. Çeşmenin kitabesi nişin ortasında yer almaktadır. Ayna taşının ortasında yarım daire biçimli taş haznesinde biriken su, küçük ebatlı yalağa akmaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun