GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konut- Yalıköy Mahallesi

Kağir sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat bir ve bir normal kattan oluşmaktadır. Kırma çatısı Marsilya kiremit ile kaplıdır. Yapı taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir.
Cephelerde beden duvarları sıvalıdır. Kat ve köşe silmeleri ahşaptandır. Silmeler ile pencere ve kapı söveleri boya ile belirginleştirilmiştir. yapının ön cephesinde yer alan girişinde ahşap kapı bulunmaktadır. Pencereleri giyotin tarzdadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun