GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tirebolu ( Saint Jean) Kalesi

Yığma yapım sisteminde, kaba yonu ve moloz taş malzeme ile inşa edilen kale, bir yarımada üzerinde kuruludur. İlk yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kalenin, Pontus İmparatorluğu döneminde yenilenerek yeniden inşa edildiği tespit edilmiştir. Büyük ölçüde korunmuş olan kaleye güney yönünden ulaşılmaktadır ve kemerli bir kapıdan kaleye girilmektedir. Salnamelerde, kale içinde yer alan şapelin Meryemana Kilisesi / Şapeli olduğu geçmektedir. Kale içinde bir de mescit kalıntısı bulunmaktadır. Kale içinde bulunan mezar taşları, bir okulun bahçesinden buraya getirilmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun