GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Eski Camii

Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde de kesme taş kullanılmıştır. Kuzey cephesi hariç tüm cephelerin beden duvarları sıvalıdır. Yapı, yazılı kaynaklara göre, Hicri 1263 (Miladi 1847) yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Ancak bunu doğrulayan bir kitabesi bulunmamaktadır. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Minare kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerine iki gözlü açıklıktan girilmektedir. Önde iki adet taşıyıcı sütun bulunmaktadır. Son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatı, içten üst örtüsü ortada kubbedir.

Harime giriş, son cemaat yerinden dikdörtgen formlu açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Girişin hemen solunda ve sağında kadınlar mahfiline çıkan ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili iki kattan oluşmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmış olup harim kısmına düşen dört ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun