GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şemsettin Camii

Yapı, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kuzey cephesi haricinde moloz taş kullanılmıştır. Köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Yazılı kaynaklarda, yapının kitabesine göre Hicri 1312 (Miladi 1894/1895) yılında inşa edildiği belirtilmektedir. Kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi iki şerefelidir. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerine üç gözlü açıklıktan girilmektedir. Önde dört adet taşıyıcı sütun bulunmaktadır. Son cemaat yerinin üstü düz tavan olup ahşap malzeme ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı kaplama malzemesi alaturka kiremittir.

Harime giriş, son cemaat yerinden yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Yapının içten tavanı düz olup, ortada kubbesi bulunmaktadır. Harimden, kadınlar mahfiline çıkan ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış, çokgen nişli sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun