GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tirebolu Lisesi ( Askeri Kışla)

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlıdır. Okul kayıtlarında yer alan bilgiye göre, yapı, 1842-1850 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilmiştir. Kısmen yıkılan yapı, 1960 yılında onarılmış ve 10 Ekim 1966 yılında lise olarak hizmete başlamıştır. Yapı, kesme taş malzeme ile T planlı inşa edilmiştir. Zemin kat ile birlikte üç katlı olan binanın ana girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş kısmına iki kollu iki adet merdivenle ulaşılmaktadır. Merdiven sahanlığının hemen alt kısmında yuvarlak kemerli zemin kat girişi bulunmaktadır. Ana giriş, basık kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Binadaki pencereler basık kemerli ve taş sövelidir. Kat silmeleri ve dikey silmeler cephe görünümüne hareketlilik sağlamaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun