GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bektaş Bey Camii

Moloz taş malzeme ile kâgir yapı sisteminde inşa edilen yapıdikdörtgen planlıdır. Beden duvarlarında ahşap hatıllar ile yapı statiği güçlendirilmiştir. 
Yazılı kaynaklara göre cami, Çeçenzade Hasan Bektaş Bey tarafından 1816 tarihinde inşa ettirilmiştir. Ancak bu bilgiyi kesinleştiren herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır.
Kuzeybatı yönünde tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılan caminin ana girişi sonradan betonarme olarak inşa edilen son cemaat yerinde bulunmaktadır. Dikkat çekici oranda anıtsal girişinde yuvarlak kemerli kapısının her iki yanında sütunçeler yer almaktadır. Sütunçeleri birbirine bağlayan silmenin üst tarafında kitabe alınlığı yer almaktadır. Kitabenin olması gereken yer, yuvarlak kemerle çevrilidir.

Yapının pencereleri dikdörtgen formludur ve üst sıra pencereler daha küçüktür. Giriş cephesinde yer alan pencereler ahşap ile örtülmüştür. Diğer alt sıra pencerelerinde demir parmaklık yer almaktadır. Üç bölümden oluşan harim kısmı, ahşap sütunlarla bölümlenmiştir. Yine ahşap sütunlarla taşınan kadınlar mahfiline iç mekânda bulunan ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili korkuluklarının orta kısmında dışa çıkıntı yapan köşk bölümü bulunmaktadır. Yapının genelinde yoğun ve renkli süslemelere yer verilmiştir. Kök boya kullanılarak yapılan süslemeler korunmuştur. Mihrap yüzeyinde yazı ve desenlerden oluşan yoğun kalem işi süsleme bulunmaktadır. Ahşap minberi renkli ve sade süslemelidir. Minber korkuluğunda sülüs yazı yer almaktadır. Tavan uygulamasında olduğu gibi panolara ayrılmış ve pano içleri stilize bitkisel motiflerle süslenmiştir.
Ahşap tavanda sütunlarla bölümlenen alanlarda farklı geometrik şekillerde uygulamalar yapılmış ve bölünme tavanda da  yansıtılmıştır. Tavan göbeğinde simgesel anlamı oldukça güçlü olan çarkıfelek yansıtılmıştır. Tavan göbeğinde simgesel anlamı oldukça güçlü olan çarkıfelek motifi uygulanmıştır. Farklı zemin renklerinin kullanıldığı pano içleri öyle düzenlenmiştir ki bütüne bakıldığında genel bir estetik hâkim durumdadır. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun