GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yalı Köyü Köprüsü

Ambarlı Deresi üzerinde yer alan köprü, kâgir olarak inşa edilmiştir. Tek gözlü ve yuvarlak kemerli köprünün inşasında ince yonu taşı ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Kemer açıklığı yayvan olan köprünün uzunluğu yaklaşık 13,00 metredir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun