GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kayacık Köyü Kilisesi

Kaba yonu taş ve moloz taş malzeme ile inşa edilen kilise, dikdörtgen bazilikal plana sahiptir.
Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kilise, mimari özelliklerine göre 
19. yüzyıla tarihlenmektedir. Doğu-batı yönünde konumlandırılan kilise, üç neflidir. Kuzey cephesinde yer alan giriş kapısı iç içe geçmiş yuvarlak kemerlerle oluşturulmuştur. Kapı üzerinde yarım daire kemerle oluşturulmuş bir niş bölümü yer almaktadır. Aynı cephede renkli taş kullanılarak yapılan haç motifleriyle cepheye hareket kazandırılmıştır.
Aynı 
uygulama diğer cephelerde de görülmektedir. Renkli taşlar batı cephede iki sıra halinde hatıl görünümünde kullanılmıştır. Kuzey cephede iki adet dikdörtgen formlu pencere yer alırken güney cephesinde yine dikdörtgen formlu üç adet pencere yer almaktadır.


Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun