GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniköy Mahallesi Cami

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlıdır. Yapının inşasında yonu taşı ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapıda yer alan yeni kitabesinde 1880 yılında inşa edildiği yazılıdır. Kuzey-güney doğrultulu cami, harim, kadınlar mahfili ve sonradan eklenen son cemaat yerinden oluşmaktadır. Minaresi tek şerefelidir. Dikdörtgen formlu pencereleri yuvarlak kemerli ve taş sövelidir. Harim bölümüne kuzey cephede yer alan basık kemerli kapıdan giriş sağlanmaktadır. Yuvarlak kemerli, taş söveli girişin iki yanında sütunçeler yer almaktadır. Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfiline son cemaat bölümünden ulaşılmaktadır. Taş mihrabı sonradan boyanmıştır. Minberi yenidir. 

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun