GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şadı Kilisesi

Dikdörtgen planlı kilisenin inşasında kesme taş, kaba yonu taşı ve moloz taş kullanılmıştır. Tek nefli kilise, mimari özelliklerine göre 19. yüzyıla tarihlenmektedir. Kilisenin girişi kuzey cephede yer almaktadır. Girişi dikdörtgen formludur ve üst kısımda kemerli bir niş bölümü yer almaktadır. Bu cephede iki adet dikdörtgen formlu, içten kemerli pencere bulunmaktadır.

Güney cephesinde iki adet, batı cephesinde ise bir adet pencere yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre 1950’li yıllarda okul olarak kullanılan kilisenin çatısı sonradan beton malzeme örtülmüştür. İçten beşik tonoz örtülü olan kilisede yer alan freskler büyük oranda tahrip olmuştur. Kilisede gerçekleşen yapısal değişiklikler bu dönemde yapılmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun