GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık Köyü Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kaba yonu taş kullanılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve sonradan harime dahil edilen son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı malzemesi olarak sac malzeme kullanılmıştır. Caminin dış duvarları beyaz boya ile boyanmıştır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun