GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Erenler Camii

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlıdır. Cami, yazılı kaynaklara ve camide yer alan bilgi tabelasına göre, 1869 yılında, Tiralizâde Ali Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Cami, 2017 yılında restore edilmiştir. Caminin batı cephesinde, caminin genişletilmesiyle içte kalan minaresi tek şerefelidir. Yapının pencereleri yuvarlak kemerlidir. Kemer kilit taşlarında stilize palmet motifi yer almaktadır. Yuvarlak formlu ve küçük ebatlı üst sıra pencerelerinin sövesi içte yıldız motifi oluşturacak şekilde kesilmiştir. Kuzey ve doğu cephelerde iki adet girişi bulunmaktadır. Her iki girişin önünde üçer basamaktan oluşan yarım daire merdiven yer almaktadır. Kadınlar mahfiline girişin sağında yer alan merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili, kare formlu 6 adet dikme tarafından taşınmaktadır. Taş mihrabının üst kısmı üçgen alınlıklıdır ve her iki yanda sütunçeler yer almaktadır. Yoğun işçilikli ahşap minberi ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun