GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşçay Mahallesi Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kitabesine göre yapı, Hicri 1320 (Miladi 1904) yılında inşa edilmiştir. Cami, harim, kadınlar mahfili ve sonradan harime dahil edilen son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı cephesinde minaresi bulunmaktadır. Minare tek şerefelidir. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı malzemesi olarak sac malzeme kullanılmıştır. Güney cephesi dışındaki cepheler sıva üzerine yeşil boya ile boyanmıştır. Batı cephesinde minareye bitişik şekilde ek bir bölüm eklenmiştir.

 Kadınlar  mahfiline, giriş kapısının batısında bulunan tek kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Harimin üst örtüsü düz tavan olup ortasında ahşap işlemeli tavan göbeği  bulunmaktadır. İç mekânda duvarlar sıva üzeri  boyalıdır. Mihrap, taş malzemeden olup üzeri boyalıdır. Ahşap minberi sonradan eklenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun