GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konut- Eren Mahallesi

Tiralizâde Hasan Bey Konağı olarak bilinen konak, duvarla çevrili büyük bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Kâgir yapım sisteminde, bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir normal kat olarak inşa edilmiştir. Yapının inşasında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapının giriş bölümüne, iki kollu merdiven ulaşılmaktadır. Girişin üstü üst kat balkonu ile örtülüdür ve balkon iki adet ile sütun tarafından taşınmaktadır. Kademeli dikdörtgen taş söveli giriş açıklığının her iki yanında pencereler bulunmaktadır. Pencerelerin dış taraflarında da sütunçeler yer almaktadır. Girişi sağlayan çift kanatlı demir kapısı süslemelidir. Kat silmeleri tüm cepheleri dolaşmaktadır. Alt kat pencereleri düz atkılıdır. Üst kat pencereleri ise alınlıklıdır. Ana girişin hemen altında bodrum kat girişi yer almaktadır. Yapının tamamında, girişte, taşıyıcı sütunlarda, korkuluklarda, köşelerde, kat silmelerinde, pencere sövelerinde yoğun olarak süsleme görülmektedir. Barok ve rokoko süslemelerin görüldüğü yapı, Giresun’da yer alan konutlar içerisinde en yoğun süslemeye sahip yapıdır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun