GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çavuşlu Merkez Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Girişinde bulunan bilgi tabelasına göre 1885 yılında inşa edilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır veminaresi tek şerefelidir. Yapının üstü kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Tüm cepheleri taş ile kaplanmıştır. Harimin üst örtüsü sekiz adet ayakla taşınmaktadır. Ayaklar birbirine kemerlerle bağlanmaktadır. Ana kubbe içi sıvalıdır ve üzeri yoğun kalem işiyle süslenmiştir Kubbenin oturduğu kasnak üzerinde kemerli pencere açıklıkları mevcuttur. İç mekânda duvarlar, kemerlerin hemen altından itibaren seramik kaplanmıştır. Mihrap ve minber mermer malzemeden yapılmış olup özgünlüklerini kaybetmiş durumdadırlar.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun