GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan Ağa Cami

 Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı, kitabesine göre, Hicri 1325 (Miladi 1907/1908) yılında inşa edilmiştir. Yazılı kaynaklara göre, ilk inşası 18. yüzyıla tarihlenmektedir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey ve doğu cephelerinde iki girişi bulunmaktadır. Caminin kuzeydoğu cephesinde minaresi bulunmaktadır. Minare tek şerefelidir. Yapının üst örtüsü kırma çatıdır ve çatı malzemesi olarak sac malzeme kullanılmıştır. Son cemaat yerinden harime giriş basık kemerli ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Taş söveli kapı çift kanatlıdır. Kapının iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Kapı üstünde kitabesi yer almaktadır.  Kadınlar mahfiline, harimde giriş kapısının batısında bulunan yarım döner merdiven ile çıkılmaktadır. Harimin üst örtüsü dört adet sütunla taşınmaktadır. Ortada dört sütunla taşınan ana kubbenin içi sıvalıdır. Kubbe dışında kalan alanlar ahşap malzeme ile kaplanmıştır. İç mekânda duvarlar sıva üzeri boyalıdır. Mihrap, taş malzemeden yapılmış olup mukarnaslıdır. Mihrabın yanlarında yivli sütunçeler yer almaktadır. Mihrabın üzerinde geometrik motifli taş işçiliğine rastlanmaktadır. Minber ise ahşap malzemeden yapılmış olup farklı motiflerde sade bir süse sahiptir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun