GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konut 17 (Hendekbaşı Mahallesi)

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Yapının çatısı kırma çatı olup üzeri Marsilya kiremit kaplıdır. Geniş olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının zemin katı ince yonu taş malzeme ile yığma sistemde inşa edilmiştir. Normal kat cephelerinde beden duvarları sıvalıdır. Yapının kuzey cephesinde yer alan girişinde tek kanatlı demir kapı bulunmaktadır. Pencereleri giyotin tarzdadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun