GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Köprü 1 (Güneyköy Köyü)

Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş ve ince yonu taş kullanılmıştır. Kemer kısmında ince yonu taş kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü korkulukları büyük ölçüde yıkılmıştır. Köprü ayakları her iki yakada ana kayaya oturtulmuştur.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun