GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Mahallesi Cami

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kaba yonu taş kullanılmıştır. Yapı harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre yapı, Hicri 1292 (Miladi 1875/1876) yılında inşa edilmiştir. Caminin kuzeybatı cephesinde minaresi bulunmaktadır. Sonradan eklenen minaresi iki şerefelidir.
Yapının üst örtüsü kırma çatıdır. Çatı malzemesi olarak sac malzeme kullanılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır.
Harime giriş çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. İç mekânda tüm duvarlar ve tavan, sonradan, lambri malzeme ile kaplanmıştır. Mihrap, taş malzemeden olup üzeri yağlı boya ile boyanmıştır. Minber ise ahşap malzemeden yapılmış olup sade bir işçiliğe sahiptir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun