GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Balıklısu Köyü Cami


Kâgir yapım sisteminde inşa edilen cami, yazılı kaynaklara göre 1909 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının inşasında, beden duvarlarında kaba yonu taş, diğer yerlerde ise ince yonu taş malzeme kullanılmıştır. Son cemaat yeri bulunmamaktadır. Pencereleri dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. Sonradan yapılan minaresi tek şerefelidir. Kırmaçatısı sac malzeme ile kaplanmıştır. Harime giriş, kuzey cephede yer alan kemerli ve taş söveli kapı ile sağlanmaktadır. Kapı üzerinde 5 satırlık kitabesi yer almaktadır. Kadınlar mahfiline harim kısmından merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili, iki adet sütun tarafından taşınmaktadır. Harim kısmında yapılan yenilemede yoğun olarak lambri malzeme kullanılmıştır. Taş mihrabı oldukça sadedir. Mihrabın iki yanında ikili sütunçeler bulunmaktadır. Minberi, vaaz kürsüsü ve tavanı yenilenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun