GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gönüllü Köyü Cami

Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapının inşasında taş malzeme kullanılmıştır. Beden duvarlarının köşelerinde, kapı ve pencere sövelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Giriş kapısı kuzey cephesinde bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu giriş kapısı taş sövelidir. Kapının sağ üst köşesinde yer alan Türkçe yazılı kitabesinde Hicri 1315 (Miladi 1896) tarihi yer almaktadır. Caminin dış cephesi sonraki yıllarda sıvanmıştır. Son cemaat yeri bulunmayan camide giriş bölümünün üzeri sonradan eklenmiş olan ahşap sundurma ile örtülmüş ve demir direklerle desteklenmiştir. Caminin kuzey,  doğu ve batı cephelerinde dikdörtgen formlu iki kat pencere dizisi yer almaktadır. Güney cephesinde ise iki adet pencere yer almaktadır. Harim bölümünde yer alan kalem işleri yeni döneme aittir. Kadınlar mahfiline girişin batısında yer alan ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Tavan lambri malzeme ile kaplanmıştır. Taş mihrabı ve minberi sade ve boyalıdır. Minber baldaken tarzında  inşa edilmiştir. Sütun kaideleri ve başlıkları küçük geometrik motiflerle bezenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun