GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Güneyköy Cami

Yığma yapım sisteminde inşa edilen camide kesme taş malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin son cemaat yeri sonradan eklenmiştir. Kırma çatısı  sac malzeme ile kaplanmıştır. Son cemaat yerinde bulunan giriş kapısı üzerinde yer alan yeni kitabesine göre Hicri 1314 (Miladi 1896) yılında inşa edilmiştir. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Kuzey ve doğu cephelerinde yer alan dikdörtgen alt sıra pencereleri taş sövelidir ve üst kısımları profillidir. Aynı cephede yer alan üst sıra pencereleri daha küçük ebatlı ve taş sövelidir. Diğer cephelerde yer alan pencerelerinde taş söve bulunmamaktadır. Yapının güney ve batı duvarları daha sonraki yıllarda sıvanmıştır. Harim giriş kapısı kuzey cephede yer almaktadır. Giriş basık kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Girişin iki yanında yivli sütunçeler bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinin batısında yer alan merdivenlerle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili sekiz adet ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Sade süslemeli mahfil korkulukları yenilenmiştir. Taş mihrabı oldukça sadedir. Mihrap nişinin iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Ahşap minberi ve tavan döşemesi yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun