GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karabulduk Eski Cami

Yığma yapım sisteminde inşa edilen yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı, kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Yeni kitabesinde 1906 yılında yapıldığı yazılıdır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzeybatı cephesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Beden duvarlarında kat arası taş silmeyle hareketlendirilmiştir. Yuvarlak kemerli ve taş söveli pencerelerde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kuzeyde yer alan son cemaat yeri girişi üç kemerlidir. Kemerler İyon başlıklı taş sütunlar tarafından taşınmaktadır. Kemer kilit taşları stilize bitkisel motifle süslenmiştir. Son cemaat yeri, çapraz tonozla örtülmüştür.
Harime giriş, son cemaat yerinde bulunan yuvarlak kemerli girişten sağlanmaktadır. Kapı yenilenmiştir. Taş söveli girişin her iki yanında yivli sütunçeler yer almaktadır. Kadınlar mahfiline girişin sağında yer alan merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili, iki adet sütun tarafından taşınmaktadır. Yenilenen camide duvarlar, sütunlar, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü çini ile kaplanmıştır. Tavan ise lambri malzeme ile kaplıdır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun