GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tepeköy Cami

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapıda malzeme olarak yonu taşı ve kesme taş kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu konumlandırılan cami, dikdörtgen planlıdır. Giriş kapısının üzerinde yer alan kitabesinde Hicri 1326 (Miladi 1908/1909) tarihi yer almaktadır. Tek şerefeli minaresi sonradan eklenmiştir. Kat arasını belirginleştiren taş silmesi tüm cepheleri dolaşmaktadır. Silme, en alt ve en üstte de tekrar edilmiştir. Dikdörtgen formlu pencereleri kesme taş sövelidir. Kırma çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Son cemaat yerine üç kemerli açıklıktan giriş yapılmaktadır. Yuvarlak kemerler, taş sütunlar tarafından taşınmaktadır. Kemer kilit taşları stilize bitkisel motiflerle süslenmiştir. 
Camiye giriş son cemaat yerinde yer alan taş söveli ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kapı yenilenmiştir. Kadınlar mahfiline, girişin sağında yer alan merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfilinin orta kısmında köşk kısmı bulunmaktadır. Taş mihrabı sadedir. Nişin iki yanında yarım sütunçeler bulunmaktadır. Minberi, vaaz kürsüsü ve tavan kaplaması yenilenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun