GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Uğurca Mahallesi Cami

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlıdır. Yapının inşasında moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Kırma çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Dikdörtgen formlu pencereleri kesme taş sövelidir. Etrafı açık olan son cemaat yeri üst örtüsü ahşap sütunlar tarafından taşınmaktadır. Kat arasında yer alan taş silmesi tüm cepheleri dolaşmaktadır. Sonradan yapılan minaresi tek şerefelidir. Yuvarlak kemerli ve taş söveli giriş kapısı son cemaat yerinde yer almaktadır. Kadınlar mahfiline, girişin sağında yer alan ahşap merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili dört adet kare sütun tarafından taşınmaktadır. Ahşap korkulukları sadedir. Taş mihrabı oldukça sadedir. Yenilenen ahşap minberi de oldukça sadedir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun