GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakçı İlçesindeki Tescilli Yapılar

Çanakçı ilçesinde 1 adet sit alanı, 7 adet taşınmaz kültür varlığı ve 1 adet tabiat varlığı bulunmaktadır. Arkeolojik sit alanı olan Kaledibi Köyü Kalesi’nden günümüze sadece duvar kalıntıları ulaşmıştır. Kültür varlıklarından 1 tanesi dini yapı (kilise); 4 tanesi su yapısı (köprü);  1 tanesi kamu yapısı (hükümet konağı), bir tanesi de konut kalıntısıdır. Beyli Mahallesi’nde yer alan konutun sadece düzgün yonu taşlarla inşa edilmiş duvarlarından bir kısmı ayakta kalmıştır. Bu yapılar dışında Çanakçı köylerinde tescil edilmemiş çok sayıda geleneksel köy evi, değirmen, çeşme ve köprü gibi yapılar bulunmaktadır.  Çanakçı ilçe merkezinde yer alan meşe ağacı ise Çanakçı’daki tescilli tabiat varlığıdır.

Arkeolojik Sit Alanları

Dini Yapılar

Kamu Yapıları

Konut Mimarisi

Su Yapıları

Kaledibi Köyü Kalesi

Şadı Kilisesi

Çanakçı Hükümet Konağı

Beyli Mahallesi’nde Konut Kalıntısı

Bakımlı Köyü Köprüsü

Bakımlı Köyü Değirmeni

Karabörk Beldesi Köprüleri