GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bulancak Ada Tepe Turizm Merkezi

bulancak ada tepe.png

Bulancak İlçesi’ne hakim bir noktada Adatepe Mevkii olarak adlandırılan alan Karadeniz  sahil şeridinin Bulancak ve Giresun İl merkezi arasında kalan kısmının kuşbakışı olarak rahatlıkla izlenebildiği güzel bir manzara seyrine sahip bir alandır. Giresun İli, Bulancak İlçesi sınırları içerisinde kalan Büyükada, Küçükada ve Kuzköy Köyleri ile bu köylere bağlı bazı mahalleleri kapsadığı görülmektedir. İlimiz Müze Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemede kültür varlığı olarak; Büyükada Köyü’nde Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 20.11.2009 tarih ve 2429 sayılı kararı ile tescillenerek koruma altına alınmış “Büyükada Camii” tespit edilmiştir. Ayrıca 3386 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu göre koruma altına alınmış Sit Alanı içerisinde değildir.

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince;  7 Ocak 2020 tarihli 2034 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ekli (I) sayılı krokide gösterilen alanın Giresun Bulancak Adatepe Yayla  Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilmesine karar verilmiştir. 8 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İmar planının yapılması çalışmaları devam etmektedir.

İLÇE

BULANCAK

ALAN

436 hektar

İLÇE

BULANCAK

TEMA

Orman

RESMİ GAZETE

8 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede

BAKANLAR KURULU K.

7 Ocak 2020 tarihli 2034 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

EN YÜKSEK TEPE

1160 m

AÇIKLAMALAR

Çevre Düzeni Planı (ÇDP)

HAYIR

Nazım İmar Planı (NİP)

HAYIR

Uygulama İmar Planı (UİP)

HAYIR