GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Aksu Turizm Merkezi


aksu.png

4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca 08.12.2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ‘’Giresun Aksu Turizm Merkezi’’ olarak ilan edilmiştir. Aksu Mahallesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan (440 Ada 2 parsel ve 441 ada 2 parsel) 5960 m2lik alan konaklama tesisi yapımı için uygun bulunmuştur.  Bakanlığımızca yapılan düzenlemeye ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Giresun Merkez Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Giresun Uygulama İmar Planı değişikliği 4957/2634 sayılı ’’Turizm Teşvik Kanunu’’nun 7. Maddesi uyarınca onanmıştır.

İLÇE

MERKEZ

ALAN


9 hektar

MEVKİİ

AKSU

TEMA

KIYI

RESMİ GAZETE

12.08.2006 / 26709

BAKANLAR KURULU K.20.11.2006 t- 2006 / 11264 S.

EN YÜKSEK TEPE

10 m

AÇIKLAMALAR


Çöp Alanı - Aksu Şenlik Alanı

Çevre Düzeni Planı (ÇDP)

HAYIR

Nazım İmar Planı (NİP)

EVET

Uygulama İmar Planı (UİP)

EVET