GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE SİT ALANLARI

 

 

Arkeolojik Sit Alanı ve Örenyeri

 

Kentsel Sit Alanı

 

Tarihi Sit Alanı

 

Doğal Sit Alanı

 

Sivil Mimarlık Örneği Tarihi Ev

 

Dinsel Kültürel Yapı

 

Doğal Anıtlar

 

Askeri Yapı

 

İdari Yapı

 

Endüstriyel Yapılar

 

TOPLAM