GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Sit Alanları
 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE SİT ALANLARI
 

SAYI
 Ören yeri 
1
 Arkeolojik Sit Alanı 12

Kentsel Sit Alanı

3

Tarihi Sit Alanı

 1

Askeri Yapı (Kaleler, Askeri Binalar)

17

İdari Yapı (Kamu Binaları)

 20

 Anıt 3
 Arkeolojik Alan-Şarap İşlikleri 6

Sivil Mimarlık Örneği Tarihi Ev

 371

Dinsel Kültürel Yapı
(Çeşme, Camii, Kilise, Kemer Köprü, Değirmen, Mezarlık, Hamam, Serender, Han, Fırın, Kapı, Yol)

 338

Doğal Sit Alanı *

 11

Doğal Anıtlar *

 34

TOPLAM

 817

* 02.05.2013 ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında Madde 3- (I) Bu yönetmelik, 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.