GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şebinkarahisar İlçesindeki Tescilli Yapılar

Şebinkarahisar İlçesi’nde 1979 ile 2012 yılları arasında gerçekleştirilmiş 57 adet tescil kaydı vardır. Bunlardan bir tanesi sit alanı; 56 tanesi de kültür varlığıdır. Şebinkarahisar Kalesi, 1979 yılında arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Kültür varlıklarından 17 tanesi dini yapı, 22 tanesi geleneksel konut; 15 tanesi su yapısı; 1 tanesi kamu yapısı; 1 tanesi de ticaret yapısıdır.  Dini yapılardan 10 tanesi cami ve mescit; 7 tanesi de kilise ve manastır yapısıdır. Su yapılarından 12 tanesi çeşme; 2 tanesi hamam; 1 tanesi de köprüdür. Turpçu Köyü İlköğretim Okulu kamu; Taşhanlar da Şebinkarahisar’daki ticaret yapısı örnekleridir. Günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan Eski Hükümet Konağı binası da kamu yapısı örneği olup, tescil kaydı yoktur. Ayrıca ilçe genelinde tescil edilmemiş çok sayıda cami, hamam, köprü, çeşme, değirmen, fırın, köy evi gibi kültür varlığı bulunmaktadır. Tescil kaydı olmayan kültür varlıklarından ulaşılabilenler envantere dahil edilmiştir.

Sit Alanları

Dini Yapılar

Kamu Yapıları

Konut Mimarisi

Ticaret Yapıları

Su Yapıları

Şebinkarahisar Kalesi

Fatih Camisi

Kurşunlu Camisi

Taş Mescit

Behramşah Camisi

Kadıoğlu Camisi

Tamzara Camisi

Yeniyol Köyü Küçük Fatih Camisi

Fatih Mahallesi Kilisesi

Tamzara Kilise ve Şapeli

Altınova (Balcana) Kilise Camisi

Evcili Köyü Kilise Camisi

Meryemana Manastırı

Asarcık Kilisesi

Licese Kilisesi

Göynük Kiliseleri (I-II)

Turpçu Köyü Kilise Camisi

Eski Hükümet Konağı

Turpçu Köyü İO

22 adet konut

Taşhanlar

Kurtulmuş Hamamı

Avutmuş Hamamı

Tamzara Hamamı

Asarcık Köprüsü

Tamzara Köprüsü

Satlar Köprüsü

Alay Çeşmesi

Eyvan Çeşmesi

Hacı Yakup Çeşmesi

İstiklal Çeşmesi

Kurşunlu Çeşmesi

Müftü Çeşmesi

Hüseyin Efendi Çeşmesi

Müftüefendi Mahallesi Çeşmesi

Osman Paşa Çeşmesi

Avutmuş Çeşmesi

Reşit Ağa Çeşmesi

Süleyman Ağa Çeşmesi

Coyna Çeşmesi

Çavuşpınarı Çeşmesi

Şişmanpınar Çeşmesi

Taslıpınar Çeşmesi

Yedipınar Çeşmesi

Ekecek Çeşmesi

Felahpınarı Çeşmesi

Pertevniyal Çeşmesi

Zeynube Hanım Çeşmesi