GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAKRAK KÖYÜ KÖPRÜLERİ


İlçesi                                   : Alucra
Mahalle/Köyü                    : Çakrak Köyü
Kadastral Durum              :
Karar / Tarih                      : 24.04.2008/1569
Yapım Tarihi                     :
Yaptıran                            :
Yapı Tipi                            : Köprü

BİRİNCİ KÖPRÜ

Çakrak Köyü içerisinde yer almaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yönüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilidir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak döşelidir.

 Köprünün memba cephesinin doğu tarafında menba yatağına açılarak devam eden kanat duvarı vardır. Duvar örgüsü tempan duvarları ile aynı tarzdadır. Korkulukları yıkılmıştır. Günümüzde hemen yanına yeni bir köprü yapıldığı için kullanılmamaktadır.

İKİNCİ KÖPRÜ

Yağlıdere – Alucra Karayolu üzerinde Çakrak Köyü’nün Alucra çıkışında yer alır. Yolun batısında yer alan kiliseye ulaşım sağlayan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; ayaklarda ve tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı ikişer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Taş korkulukları sonradan beton ile sağlamlaştırılmıştır. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, sadece yaya kullanımına imkan vermektedir. 

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ

Yağlıdere – Alucra Karayolu üzerinde Çakrak Köyü’nün Alucra çıkışında ve Çıkrıkkapı sapağında yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında kaba yonu andezit; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, sivri kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur.

Kemerin üzeri, hafif dışa taşıntılı ve daha dar ele alınmış hafifletme kemeriyle çevrilidir. Kemerin kilit taşı, tabliye seviyesine kadar uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak taş döşelidir. Taş korkulukları sonradan beton ile sağlamlaştırılmıştır. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, tek yönlü araç trafiğine imkan vermektedir. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • Yağlıdere Kemer Köprü 1 (2).JPG