GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Behramşah Cami

Yapı, kâgir sistemde ile inşa edilmiştir. Yapının inşasında malzeme olarak kuzey cephe hariç moloz taş kullanılmıştır. Kuzey cephede, köşelerde, pencere ve kapı çevrelerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Yazılı kaynaklarda, caminin ilk olarak Mengücek Beyi Muzafferüddin Muhammed tarafından inşa ettirildiği belirtilmektedir. Ancak bunu doğrulayan bir kitabesi bulunmamaktadır. Doğu köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Minare kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerine üç gözlü açıklıktan girilmektedir. Önde iki adet taşıyıcı sütun bulunmaktadır ve son cemaat yerinin üstü üç adet kubbe ile örtülmüştür. Yapının üst örtüsü sekizgen kasnaklı bir kubbedir. Harim üzerinde yer alan büyük kubbe ve son cemaat yerini örten küçük kubbeler günümüzde sac malzeme ile kaplanmıştır.
Harime giriş, son cemaat yerinden basık kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Günümüzdeki kapı yenidir. Oldukça yüksek tutulan giriş nişinin her iki yanında sütunçeler bulunmaktadır.
Girişin hemen solunda kadınlar mahfiline çıkan ahşap bir merdiven bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşap malzeme ile yapılmış olup harim kısmına düşen dört ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kapının tam karşısında kesme taştan yapılmış sade mihrabı bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış minber ve vaaz kürsüsü yenidir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun