GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bülbül Mahallesi Konutları 1-2-3

Bülbül Mahallesi Konutları 1

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Yapının inşasında kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme olup yer yer cephe rengine boyanmıştır. Zemin katta ve birinci katta yapı cepheleri sıvalıdır. Kuzey cephesinde bodruma açılan bir giriş bulunmaktadır. Tek kanatlı olan kapı ahşap malzemelidir. Bu cephede girişin hemen üstünde önde iki, yanlarda bir penceresi bulunan bir cumba yer almaktadır. Batı cephesinde zemin kata açılan bir kapı mevcuttur. Kapıya ulaşım bir balkon ve ona takılan tek kollu bir merdivenden yapılmaktadır. Balkon çevresi demir korkulukludur. Balkon üstünde önde ve yanlarda birer penceresi olan cumba yer almaktadır. Kapısı tek kanatlı ve ahşap malzemelidir. Güney cephede yapının bodrum katına bir giriş bulunmaktadır. Kapısı çift kanatlı olup demir malzemeden yapılmıştır. Yapının pencereleri ahşap malzemelidir. Zemin kat ve normal kat pencereleri demir korkulukludur.

Bülbül Mahallesi Konutları 2

Kâgir yapım sistemi ile inşa edilen yapı, zemin kat, bir normal kat ve bir çatı katından oluşmaktadır. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Dar olan saçak döşemesi ahşap malzeme ile kaplanmıştır. Yapının beden duvarları sıvalıdır. Ahşap olan zemin kat pencereleri söveleri ile birlikte beyaza boyanmıştır. Pencereler, demir parmaklıklıdır. Birinci kat ve çatı katı pencereleri ise giyotin tarzdadır. Ahşap malzemeli olan pencereler demir korkulukludur. Yapının güneybatı cephesinde zemin kata bir giriş kapısı bulunmaktadır. Tek kanatlı ahşap olan kapı iki dar pencere arasında yer almaktadır. Girişin üstünde önde iki, yanlarda birer penceresi bulunan bir cumba mevcuttur. Cumba etekleri işlemeli olup iki ahşap dikme ile girişin iki yanından desteklenmiştir. Bu giriş kapısı bir bahçe içinde olup bahçeye ulaşım çift kanatlı ferforje bir kapı ile sağlanmaktadır. Yapının bir diğer kapısı ise kuzeydoğu cephesindedir. Giriş, tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır.

Bülbül Mahallesi Konutları 3

Bahçe içerisinde yer alan yapı, zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Zemin kat kuzey cephesi dışında beden duvarları sıvanmıştır. Zemin kat duvarları moloz taştan inşa edilmiştir. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplıdır. Güney yönde geniş bir saçak oluşturan yapı giriş merdiveninin ve cumbanın üstünü örtmüştür. Döşemesi sac malzemedir. Yapının zemin katı kaba yonu taş malzeme ile yığma sistemde yapılmıştır. Güney cephede bulunan zemin kat girişine tek kollu bir merdivenle çıkılan balkondan girilmektedir. Giriş kapısı çift kanatlı olup ahşap malzemedendir. Kapının önünde demir bir korkuluk mevcuttur. Girişin üstünde önde iki, yanlarda birer penceresi bulunan cumba yer almaktadır. Yapının kuzey cephesinde zemin kata açılan çift kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Girişin üstünde önde dört, yanlarda ikişer penceresi bulunan bir cumba yer almaktadır. Zemine yakın olan tüm pencereler demir korkulukludur. Tüm pencereler ahşap malzemeden olup, ahşap sövelerle çevrelenmişlerdir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun