GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konakyanı Camii

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Yapının inşasında kesme taş ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Giriş kapısı üzerinde yer alan yenilenmiş kitabesine göre, Gedikalizâde Hacı Ahmet Ağa tarafından 1906 yılında yaptırılmıştır. Beden duvarları sıvalı ve boyalı olan yapının köşe silmeleri, kapı ve pencere söveleri kesme taş malzemelidir. Kırma çatısı sac malzeme ile kaplanmıştır. Bahçe içerisinde yar alan yapının hazire kısmı da bulunmaktadır. Yapının girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Yuvarlak kemerli taş söveli girişinin üstü üçgen alınlıklıdır. Başlıkların üzerine oturtulmuş olan arşitrav bölümünde kitabelik alanı yer almaktadır. Yuvarlak kemerin kilit taşı dışa taşırılmıştır. Giriş kapısı yenilenmiştir. Tek şerefeli minaresinin kaidesi girişle bitişik konumdadır. Yapının pencereleri alt sırada yuvarlak kemerli, üst sırada ise basık kemerli ve taş sövelidir. Kadınlar mahfiline girişin hemen sağında yer alan L şeklindeki merdivenle ulaşılmaktadır. Kadınlar mahfili önde iki adet yuvarlak dikme tarafından taşınmaktadır. Kadınlar mahfili korkulukları yenilenmiştir. Taş mihrabının her iki yanında İyon başlıklı sütunçeler almaktadır. Ahşap minberi oldukça sadedir. Ahşap tavanında ortada kubbe yer almaktadır. Kubbe çevresi, diş motifi ile süslenmiştir.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun