GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şıhkıran Camii

Kâgir yapım sisteminde inşa edilen yapı, dikdörtgen planlıdır. Yapım yılı kesin olarak bilinmeyen yapının giriş kapısı üzerinde yer alan yeni tabelasında yapım yılının 1397 olduğu yazılıdır. Yazılı kaynaklarda ise orijinal yapının 1831 yılından önce inşa edilmiş olması gerektiği ileri sürülmektedir. Caminin tüm duvarları  sıvalıdır. Son cemaat yeri belli bir yüksekliğe kadar kapatılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Harime, kuzey cepheden, basık kemerli, çift kanatlı ahşap kapı ile giriş sağlanmaktadır. Kadınlar mahfiline, girişin solunda yer alan L şeklindeki merdivenle ulaşılmaktadır. Önde iki adet kare formlu dikme tarafından taşınan kadınlar mahfilinin köşk kısmı bulunmaktadır. Ahşap korkulukları yenilenmiştir. Mihrabı, minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptandır ve yenilenmiştir. Ahşap tavan döşemesinin ortasında içe doğru kademeli, kare formlu sade tavan göbeği yer almaktadır.

Kaynakça: 
- Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/ Karadeniz'de Zamanın İzleri/Giresun