GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tirebolu İlçesindeki Tescilli Yapılar

Tirebolu İlçesi’nde 1990 ile 2012 yılları arasında gerçekleştirilmiş 66 adet tescil kaydı vardır. Tescil kayıtlarından 8 tanesi sit alanı; 27 tanesi konut; 4 tanesi dini yapı; 3 tanesi kamu yapısı; 14 tanesi su yapısı; 3 tanesi tabiat varlığı; 1 tanesi serander; 1 tanesi işlik; 1 tanesi de Gazipaşa Caddesi’dir. Sit alanlarından 4 tanesi arkeolojik sit alanı olup, bunlar savunma yapıları olan kaleler ve kale kalıntılarıdır.  Espiye ile Görele ilçeleri arasında kalan sahil şeridinde üç farklı bölge doğal sit alanı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca içerisinde tescilli yapıların yer aldığı Kiliseburnu Mevkii de doğal sit alanı ilan edilmiştir. Çoğunluğu Gazi Caddesi üzerinde yer alan 27 adet geleneksel konut, kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Bu konutlara, Giresun Evleri kitabında yer verileceği için, burada Gazi Caddesi başlığı altında kısmen değinilecektir. Dini yapılardan 2 tanesi cami, 1 tanesi kilise, bir tanesi de mezarlıktır. Tirebolu’da bulunan 3 adet kamu yapısı ise okul binalarıdır.

Arkeolojik Sit Alanları

Dini Yapılar

Kamu Yapıları

Konut Mimarisi

Su Yapıları

Tirebolu Kalesi

Bedrama Kalesi

Kuzgun Köyü Kale Kalıntısı

Yalç Köyü Kale Kalıntısı

Çarşı Camisi

Yeniköy Camisi

Karaahmetli Köyü Mezarlığı ve Çimen Baba Yatırı

Kiliseburnu Kilisesi ve İşliği

Tirebolu Lisesi

Kazım Karabekir İO

Halk Eğitim Binası

27 adet konut ve bu konutların çoğunlukla yer aldığı Gazipaşa Caddesi

Kovanpınarı Köyü’nde ev, serander ve fırın

Tirebolu Hamamı

Atlıyolu Çeşmesi

Çatal Çeşmesi

Gaçan Çeşmesi

Hasan Kapudan Çeşmesi

Selimağa Çeşmesi

Siyamoğlu Çeşmesi

Naibzade Çeşmesi

Ede Köyü Çeşmesi

Soğuksu Çeşmesi

Gazanferli Çeşmesi

Kovanpınarı Çeşmesi

Yalç Köyü Çeşmesi